Onze ambitie

Cancer Support wil de psychosociale zorg van mensen die leven met kanker in Nederland verbeteren en toegankelijker maken. Dat doen we samen met andere partijen door de problemen in de psychosociale zorg in Nederland in kaart te brengen en meehelpen op te lossen. Cancer Support is daarbij aanjager van vernieuwing en verbetering van de emotionele begeleiding, en werft daarvoor gelden.

Voorlichten & informeren
We informeren het brede publiek over de betekenis van psychosociale ondersteuning van mensen die de ziekte krijgen, behandeld worden en verder leven met kanker. We wijzen (ex-)kankerpatiënten en hun naasten de weg in de psychosociale zorg in Nederland. We laten zien dat verbetering van de versnippering, kwantiteit en kwaliteit van deze zorg in Nederland urgent is. En we vertellen hoe we daar financieel aan (zullen) bijdragen.

Werven & stimuleren
Voor onze ambities is veel geld nodig. Van particulieren, van fondsen en van bedrijven. We gaan dan ook op zoek naar particulieren en organisaties om donateur te worden van Cancer Support. Maar we staan ook open voor mensen die fondswervende acties voor Cancer Support willen opzetten.