Interessante websites

Er zijn in Nederland al veel informatieve websites voor mensen die leven met kanker. Hier volgt een selectie, op alfabetische volgorde. Dit overzicht zal voortdurend bijgewerkt worden.

www.careforcancer.nl
Care for cancer biedt individuele ondersteuning aan mensen met kanker. Het doel is dat cliënten minder stress en onzekerheid ervaren en sterker staan in het ziekteproces.

www.iknl.nl
In het Integraal Kankercentrum Nederland zijn zeven integrale kankercentra verenigd. Onder het motto ‘samen sterker' wil IKNL de kwaliteit van de oncologische en palliatieve zorg verder verbeteren.

www.ingeborgdouwesstichting.nl
De Ingeborg Douwes Stichting wil psychosociale hulp beschikbaar maken voor iedereen die direct wordt geconfronteerd met kanker. De stichting is initiatiefnemer van Cancer Support.

www.ipso.nl
Instellingen PsychoSociale Oncologie is de brancheorganisatie voor instellingen voor psychosociale oncologie.

www.kankerinbeeld.nl
Kanker in Beeld is een stichting die zich inzet voor het bekend maken en stimuleren van creatieve expressie bij het verwerken van kanker.

www.kankerwiehelpt.nl
Deze website is ontwikkeld op initiatief van de locaties Maastricht en Nijmegen van Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en Integraal Kankercentrum Zuid (IKZ), in samenwerking met de ziekenhuizen in de regio Zuidoost-Nederland. Op deze website staat informatie over kanker, over de behandelmogelijkheden en over de gevolgen van kanker.

www.kwfkankerbestrijding.nl
KWF Kankerbestrijding zet zich in op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, voorlichting, patiëntenondersteuning en fondsenwerving.

www.nfk.nl
De website van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties is zeer informatief. In de verwijsgids staat een groot hulp- en informatieaanbod.

www.nvpo.nl
Het deskundigenbestand op de website van de Nederlandse Vereniging Psychosociale Oncologie omvat personen die de psychosociale nascholing van de RINO hebben gevolgd, maatschappelijk werkers en pychologen/psychiaters.

www.toekomstnakanker.nl
Op deze website is informatie te vinden over verschillende zorg- en nazorgmogelijkheden in Noord-Holland, Flevoland, Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Gelderland.

www.verenigingfink.nl
De Federatie van Inloophuizen in Nederland is de koepel van een aantal Inloophuizen in Nederland voor mensen met kanker en hun naasten.

www.wheelofenergy.org

Wheel of Energy365 is een actie van Stichting Marathon365. Initiatiefnemer en marathonloper is Richard Bottram. Wheel of Energy365 wil bijdragen aan een wereld waarin de ziekte kanker niet langer levensbedreigend is. Cancer Support is één van de goede doelen waar het wiel voor draait.