Doneer nu!

Online donatie

U kunt veilig online doneren aan Cancer Support. Daarvoor klikt u op onderstaand logo, waarna u stap voor stap verder wordt geleid. Alvast veel dank voor uw minimale bijdrage van € 10!

 

Testament of legaat
U kunt Cancer Support op meerdere manieren in uw testament begunstigen. De twee meest bekende zijn de erfstelling en het legaat:

  • Bij een erfstelling neemt u Cancer Support als erfgenaam in uw testament op. U bepaalt dan dat een bepaald percentage van al uw bezittingen voor Cancer Support bestemd is.
  • Met een legaat kunt u vast bedrag, een effectenportefeuille of een ander specifiek vermogensbestanddeel aan Cancer Support toekennen. Deze legaten worden uitgekeerd voordat de erfgenamen de erfenis verdelen.

Op www.nalaten.nl vindt u meer over nalaten aan Goede Doelen. Ook op www.belastingdienst.nl vindt u meer informatie, of via de belastingstelefoon: 0800-0534. Ook kunt u uw notaris raadplegen.

Cancer Support is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat in principe al uw giften aan Cancer Support aftrekbaar zijn voor de belasting.