Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Cancer Support spant zich in om de website geregeld te actualiseren en/of aan te vullen. Desondanks kunnen aan de gepubliceerde teksten geen rechten worden ontleend. Cancer Support is niet aansprakelijk voor de directe of indirecte schade die een gevolg is van het gebruik van de informatie van deze website.

Cancer Support behoudt het recht om zonder voorafgaande waarschuwing correcties en veranderingen in de termen en condities, informatie, logo’s, afbeeldingen en foto’s aan te brengen. Bepaalde verwijzingen buiten het domein www.cancersupport.nl in deze website brengen u naar internetpagina’s van derden, waarbij Cancer Support niet aansprakelijk is voor de daar aangeboden informatie.

© Cancer Support 2011
Alle rechten voorbehouden. Niets uit de tekst of grafische voorstellingen in deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Cancer Support worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking. Indien u gebruik wil maken van gepubliceerd materiaal, dan kunt u contact opnemen met Cancer Support.